Kurser

Kurs i Akvarellmåleri

Hösten 2023

Nybörjarkurs
22 nov - 13 dec kl 18.00 - 21.00.
4 onsdagar i rad. 1480:-

Denna kurs vänder sig både till nybörjare och ni som har målat tidigare.

Fortsättningskurs
11 okt - 8 nov kl 18.00 - 21.00.
5 onsdagar i rad. Tema BLOMMOR 1750:- Fulltecknad

UPPLÄGG
På nybörjarkursen kommer jag att gå igenom grunderna för akvarellmålning, om pigment, om papper och vattnets betydelse för måleriet. Men framför allt kommer ni att få måla, släppa loss och plocka fram kreativiteten genom olika övningar.


På fortsättningskurserna kommer vi att arbeta vidare med olika teman.

Vid varje kurstillfälle kommer jag att demonstrera övningar och vi avslutar varje tillfälle med genomgång av vad vi gjort och lärt oss. Alla kommer att få individuell handledning för att komma vidare. Min önskan är att kunna förmedla det roliga och spännande i att måla, att kunna släppa alla prestationskrav och att istället njuta av det man gör.

Själv använder mig oftast av starka färger och arbetar med en kombination av detaljer och mer flödigt måleri. Detta kommer troligtvis även att avspeglas i kursens övningar.

MATERIAL
Jag skickar ut en materiallista och tips om vad ni kan ta med er efter att ni anmält er.

VAR            
Ljuspunkten, Träslövsvägen 2, (nära Kvantum) i Varberg.

Kaffe och te ingår.

Anmälan gör ni via e-mail konstgunj@gmail.com eller tel 0730-762984.

Hör gärna av er om ni undrar över något!